En grunneier som eier en naboeiendom til Nordberg Fort i Farsund har tilbudt fylkeskommunen å få kjøpe eiendommen før den legges ut på markedet. Eiendommen grenser til fortet i sørvestre hjørne. Antydet pris er 2,7 millioner kroner. Eiendommen er på 2,3 mål. Bygningsmassen består av ei smie, en ruin av et bakstehus og ett bolighus, hvorav en gammel og en ny del. Den gamle del er originalt et langhus. Fylkesadministrasjonens analyse av den tilbudte eiendommen opp mot det som Vest-Agder fylkeskommune allerede eier i området, tilsier at fylkeskommunen ut i fra økonomiske betraktninger og vurderinger bør takke nei til tilbudet om å kjøpe eiendommen. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø delte onsdag administrasjonens analyse og takket nei til tilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer