-Nasjonal transportplan fremstår i dag som en infrastrukturplan. Kollektivtransport må bli en integrert del av planen for å synliggjøre kollektivtransportens rammebetingelser i det nasjonale transportplanarbeidet, skriver landets fylkesordførere i en uttalelse. De peker på at det er viktig å se infrastruktur, arealplanlegging gjennom plan- og bygningsloven og drift av kollektivtransport i en større sammenheng. Staten, fylkeskommunene og kommunene/storbyene må koordinere sin framtidige transportplanlegging i en gjensidig og åpen prosess som omfatter både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

-For å oppnå nasjonale målsettinger som er nedfelt i ”Klimaforliket” i Stortinget, kreves det at mange av virkemidlene gjennomføres regionalt og lokalt. Bedre kollektivtransport er et slikt virkemiddel. For at fylkeskommunene skal være i stand til å forbedre kollektivtransporttilbudet er det helt nødvendig at staten bidrar med gode rammebetingelser, uttaler fylkesordførerne.

av admin, publisert 2. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer