Fylkesprisen for Universell Utforming(UU) er i år blitt tildelt Ann Opheim Jørgensen. Det er et enstemmig Råd for mennesker med nettsatt funksjonsevne i Vest-Agder som har bestemt dette.Ann Opheim Jørgensen har et engasjement, pågangsmot og evne til å samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner. Ann elsker prosjekter, og da helst utfordringer som krever nye tanker og kreativitet. Hun setter brukerne i sentrum, er ydmyk, inspirerende og løsningsorientert.Hun har bl.a vært prosjektleder for den universelt utformede badeplassen på Lillebanken i Mandal.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden