Fylkesutvalget avholdt i forrige uke et ekstraordinært møte for å avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en søknad fra SAE Vind om konsesjon til å bygge ut og sette i drift en vindmøllepark på Kvinesheia. Fylkesordfører Thore Westermoen fremmet forslag om utsettelse av saken til 30. april. Begrunnelsen for utsettelsesforlaget er at fylkeskommunen ønsker å se saken i sammenheng med en helhetlig plan om energi som skal behandles i fylkestinget i april. Fylkesordførerens utsettelsesforslag fikk enstemmig oppslutning.

Søknaden fra SAE Vind omfatter et vindkraftanlegg med total installert effekt på 60 MW, transformatorstasjon og nettilknytning. Parken er planlagt å skulle inneholde 20 til 26 vindmøller over et område på rundt ti kvadratkilometer i Kvinesdal og Lyngdal kommuner

av admin, publisert 20. desember 2010 | Skriv ut siden