Den 17. januar inviterer Interreg IVC til informasjonsdag i Oslo. Fokuset rettes spesielt mot den pågående søkerunden med frist 1. april. Hovedhensikten med arrangementet er å informere om mandatet for neste søknadsrunde med frist 1. april. Norske ledesøkere gis tilbud om opp til 45 minutters individuell veiledning fra Informasjonspunkt Nord etter forutgående utfylling av Project Assistance Form innen 13. januar.

Informasjonsdagen gjennomføres i lokalene til Kommunal- og regionaldepartementet 17. januar fra klokken 10:15.

Påmelding sendes til nasjonalt kontaktpunkt, Jon Halvard Eide, JHE@vaf.no +47 38 07 47 32 / +49 916 97 522

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. desember 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)