De ansatte i Innovasjon Norge går en usikker julefeiring i møte. Bakgrunnen for innsparingene er at selskapet fikk 90 millioner kroner mindre å rutte med i statsbudsjettet for 2011. Det er bare et år etter forvaltningsreformen som innebar at fylkeskommunene er blitt en betydelig større eier av Innovasjon Norge. Nærings- og handelsdepartementet eier 51 prosent av Innovasjon Norge som skal «bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål». Fylkeskommunene eier de øvrige 49 prosentene av organisasjonen.

Fredag bestemte hovedstyret at bemanningen neste år skal kuttes. Driftsbudsjettet skal ned med inntil 119 millioner kroner – og dette betyr at inntil 120 årsverk må bort i løpet av 2011. Kuttet har vært ventet, på bakgrunn av den kraftige reduksjonen i støtten over statsbudsjettet. Både Innovasjon Norges kontorer i utlandet og i Norge vil bli berørt av spareplanen

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2010 | Skriv ut siden