Det legges opp til å involvere innbyggerne gjennom planprosessen. Videre skal det settes ned en styringsgruppe for prosjektet og det vurderes å opprette en referansegruppe. Prosjektet er et ledd i en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Marnardal kommune for perioden fra 2010 til 2013. I avtalen er det uttalt at det er behov for en overordnet stedsanalyse for hele dalstrekningen Øyslebø – Laudal som i dag har kommunens viktigste sentrumsfunksjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer