Det legges opp til å involvere innbyggerne gjennom planprosessen. Videre skal det settes ned en styringsgruppe for prosjektet og det vurderes å opprette en referansegruppe. Prosjektet er et ledd i en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Marnardal kommune for perioden fra 2010 til 2013. I avtalen er det uttalt at det er behov for en overordnet stedsanalyse for hele dalstrekningen Øyslebø – Laudal som i dag har kommunens viktigste sentrumsfunksjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer