-En naturlig konsekvens av at ”Felles mål for Sørlandet” nå er nedfelt i den nye Regionplan Agder 2020, er at Agderrådet kan nedlegges og erstattes av andre samarbeidsarenaer. Jeg mener Agderrådet har vært et positivt tiltak, som har gitt oss gjennomslag og økt innsats på viktige områder. Det har vært veldig positivt med et forum hvor fylkene og kommunene og organisasjoner kunne møtes og samarbeide på tvers. Det har ikke vært noe supperåd, slik enkelte har tillatt seg å uttale offentlig, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget i dag.

Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand er, i følge Grimstad Adressetidende, interessert i å etablere seg i den tidligere administrasjonsbygningen på Dømmesmoen. I tillegg har museet behov for store arealer utendørs for eks-situ dyrking for å sikre det genetiske mangfoldet for fremtiden i Agder-regionen. Museet er en vitenskapelig institusjon og et naturhistorisk ansvarsmuseum for hele Agder-regionen. Det skal fremskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om naturfaglige forhold. I tillegg til samlinger i magasiner på museet har det samlinger av levende planter i botanisk hage.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer