-En naturlig konsekvens av at ”Felles mål for Sørlandet” nå er nedfelt i den nye Regionplan Agder 2020, er at Agderrådet kan nedlegges og erstattes av andre samarbeidsarenaer. Jeg mener Agderrådet har vært et positivt tiltak, som har gitt oss gjennomslag og økt innsats på viktige områder. Det har vært veldig positivt med et forum hvor fylkene og kommunene og organisasjoner kunne møtes og samarbeide på tvers. Det har ikke vært noe supperåd, slik enkelte har tillatt seg å uttale offentlig, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget i dag.

Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand er, i følge Grimstad Adressetidende, interessert i å etablere seg i den tidligere administrasjonsbygningen på Dømmesmoen. I tillegg har museet behov for store arealer utendørs for eks-situ dyrking for å sikre det genetiske mangfoldet for fremtiden i Agder-regionen. Museet er en vitenskapelig institusjon og et naturhistorisk ansvarsmuseum for hele Agder-regionen. Det skal fremskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om naturfaglige forhold. I tillegg til samlinger i magasiner på museet har det samlinger av levende planter i botanisk hage.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer