"Alkohol - gleder og sorger" er tittelen på Vest-Agder-museets nye bok som kommer ut i disse dager. Temaboka har artikler om ulike sider ved bruken av brennevin, vin og øl. Den forteller om bruken av alkohol i ulike miljøer og til ulike tider med særlig vekt på Vest-Agder. Boka viser at tilgangen til og bruken av alkohol har endret seg sterkt i løpet av i alle fall det siste århundret. Utgivelsen er museets årbok og er på 160 sider.

Fra slutten av 1800-tallet var det en bred front i befolkningen mot bruk av alkohol, og totalavholdsforeningene hadde meget stor oppslutning. Det var stor enighet om følgende: ”Drikk feller ungdommen i hans blomst, mannen i hans kraft og oldingen i hans svakhet. Den knuser farens hjerte, gjennomborer morens ømme barm, slukker den naturlige hengivenhet, kveler ektekjærligheten, utsletter den sønnlige frykt, tilintetgjør foreldrenes håp og legger deres grå hår med sorg i graven.”
Det har ikke gått slik som andre påsto sent i 1890-årene, nemlig at man innen nær framtid ville være kommet over samfunnssykdommen som heter alkoholmisbruk. Skal man fortsatt ha lov til å vente på at ”den med en naturlovs nødvendighet må ha sin utvikling” og at den ”når tidens fylde i kraft av denne er kommet, vil forsvinne av seg selv”?
Boken inneholder fem artikler. De fleste er skrevet av Vest-Agder-museets egne ansatte. Artiklene er følgende:
Thorunn Lunde: DEN DRIKKFELDIGE RALLAR?
Lunde er konservator ved Vest-Agder-museet Setesdalsbanen og har med utgangspunkt i bl.a. kilder fra anleggstida for Setesdalsbanen undersøkt i hvilken grad rallaren var drikkfeldig. Var det så galt som mange vil ha det til?
Kirsten Bertheau Nøklebye: FRA SELSKAPSVIN TIL FOLKEVIN. Endringer i omgangsformer og i forbruket av alkohol.
Nøklebye er konservator NMF ved Vest-Agder-museet Kristiansand og har skrevet om endringen fra ”rikmannsvin” til ”folkevin” i løpet av særlig de siste hundre årene. Hun kommer også inn på sosiale og kulturelle endringer i perioden.
Thor Gunnar Hansen: ”HVEM VIL GÅ INN I EVIGHETEN SOM BRENNEVINSHANDLER?” Samlagsavstemningen i Mandal 1899.
Hansen er regionkonservator NMF for Lindesnesregionen ved Vest-Agder-museet Mandal. Han har studert den spennende avstemningen i 1899 om Mandals samlag for brennevinshandel skulle få fortsette eller måtte avvikles.
Eiliv Ulltveit-Moe: HJEMMELAGET FRUKTVIN SOM DEL AV NASJONSBYGGINGEN
Ulltveit-Moe er jurist og seniorrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. Han har undersøkt hvordan opplæring i vinlegging på husholdningsskoler og premiering av fruktvin på landbruksutstillinger bidro til nasjonsbyggingen tidlig på 1900-tallet.
Tale Christiansen: VØRTERØL – ”SUNNHETENS ØL”
Christiansen er museumspedagog ved Vest-Agder-museet Kristiansand og har skrevet en fornøyelig artikkel om vørterølets historie og bruk. I denne er også resultater av en uhøytidelig spørreundersøkelse om dette spesielle ølet.
Redaksjonskomiteen har bestått av Tale Christiansen, Thorunn Lunde og Thor Gunnar Hansen. Designer Per Grimsgaard ved Vest-Agder-museet er ansvarlig for den grafiske formgivningen.

av Thor Gunnar Hansen, publisert 2. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer