-Vest-Agder fylkeskommune er også en god arbeidsgiver. Trivselen er god og vi rekrutterer bra til nye stillinger. Sykefraværet har stadig gått ned de siste årene og er å nå under fem prosent. Det er gledelig. Systematisk arbeid med oppfølging av sykemeldte og forbyggende tiltak har gitt resultater, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale i fylkestingets siste møte i år. Kommunal Rapport skriver denne uken at sykefraværet i fylkeskommunene og staten nå er lavere enn i privat sektor, mens kommunene fortsatt er verstinger.

Det legemeldte sykefraværet i tredje kvartal i år i kommunene var på 7,6 prosent, viser tall fra NAV. Privat sektor følger med 5,9 prosent, staten med 5,7 prosent og fylkeskommunene med 5,5 prosent. Fylkeskommunene hadde størst nedgang i det legemeldte sykefraværet fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. Nedgangen i her var 14,4 prosent. Reduksjonen i privat sektor var 11,6 prosent, i staten 9,3 prosent og i kommunene 9,1 prosent.

Alle fylkene hadde nedgang i sykefraværet fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. Sykefraværet sank mest i Oslo (-13,2 prosent) og Vest-Agder (-12,9 prosent). Deretter fulgte Telemark (-12,6 prosent). Fylkene med minst nedgang er Sogn og Fjordane (-3,1 prosent) og Nordland (-6,7 prosent).

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden