Mandag ble det arrangert julelunsj i Fylkeshuset for fylkesrådmannens stab, pensjonister, politisk ledelse og lærlinger. Både fylkesrådmann Tine Sundtoft og fylkesordfører Thore Westermoen rettet stor og varm takk til alle ansatte i fylkeskommunen for vel utført arbeid i 2010. Sundtoft viderebrakte også de rosende ord som fylkestinget i årets siste møte sendte via henne for det gode samarbeidet som er mellom fylkeskommunens ansatte og politikerne. I tillegg kunne hun med glede også referere til at Kristiansands ordfører i fylkestinget uttrykte svært rosende ord om samarbeidet med fylkeskommunens ansatte og politikere.

Fylkesordfører Thore Westermoen mente at de som har sitt virke i Vest-Agder fylkeskommune - som han selv - kan være stolte av fylkeskommunen. -Vi får gjort mye, vi leverer og vi er et godt team. Vi vet at vi hele tiden må stå på og levere det beste vi kan. I en hver sammenheng må vi også ha som mål å få til stadig forbedring. Det er nødvendig for å følge opp utviklingen på alle plan, nye oppgaver, nye muligheter, utfordringer og krav, sa han.

Fylkesordføreren ønsket hver og en en god jul og et godt nytt år. Hans oppfordring var at dersom vi vil ha en god og velsignet jul så må vi være opptatt av julens innhold og ikke bare dens rammer.
Juleluns for pensjonister i fylkesrådmannens tabGamle, nye, kommende og pensjonister på lengre sikt trivdes i hverandres selskap på julelunsjen i Fylkeshuset.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2010 | Skriv ut siden