Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap AS legger nå frem tall for trafikken i bommene i Listerregionen. Etter trafikknedgang i september og oktober er det nå økning igjen. Det passerte samlet sett 198 706 kjøretøyer gjennom bommene på Kvinesheia og på fylkesvei 43 i november i år mot 198 636 kjøretøyer i samme måned i fjor. Det var salet sett en øknig i passeringer på Kvinesheia og en nedgang på fylkevei 43 mellom Lyngdal og Farsund. Slik har trenden vært store deler av året.

I 2040 blir det opptil 40 prosent flere folk i storbyområdene. For å unngå kø må flere over fra fire til to hjul, skriver bladet ”Vegen og vi” i februarnummeret. Signe Gunn Myre i Statens vegvesen, som jobber med sykkelsatsing i Region sør uttaler til bladet at for å få flere over på sykkel er stikkordet ”sykkelglede”.– I Mandal ble for eksempel sykkelbruken doblet fra 2006 til 2010 uten at det ble bygd en meter med gang- og sykkelvei. Det hjelper ikke å bygge sykkelveger hvis ingen bruker dem. Vi må motivere folk og fa dem til å skjønne hvor viktig sykling er for helsa og humøret, sier Myre.

av admin, publisert 14. desember 2010 | Skriv ut siden