Fylkestinget vedtok i dag at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2016. Vest-Agder fylkeskommune har behov for å revidere eksisterende fylkesdelplan for idrett og friluftsliv. I planen vil de mål, tiltak og føringer som ligger i blant annet Regionplan Agder 2020, forvaltningsreformen, samhandlingsreformen og folkehelseplan bli innarbeidet. Som følge av ny plan- og bygningslov vil planen bli utarbeidet som en regional plan med de krav som stilles til denne typen planer og planprosess. Når fylkestinget nå har samtykket til planinitiativet vil det om en tid bli lagt frem en ny sak som vil gå nærmere inn på hovedutfordringer, fremdrift og økonomiske konsekvenser.

Vest-Agder fylkeskommune har et overordnet regionalt ansvar for å samordne, utvikle og tilrettelegge for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i fylket. Dette skjer blant annet gjennom veiledning, informasjon og forvaltning av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Samtidig har fylkeskommunen over lengre tid hatt en omfattende satsing på friluftsliv, og et godt og mangfoldig samarbeid med både kommuner, friluftsråd og organisasjoner på dette feltet. Fylkeskommunen har videre fått et overordnet ansvar for. Det er derfor ønskelig å fokusere mer på fysisk aktivitet som en sentral del i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunen har et mål om at planen skal kunne vedtas i slutten av 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer