Nylig ble det gjort et spennende funn fra vikingtiden på Mosby i Kristiansand. Under et mindre gravearbeid kom et sverd og et bryne for dagen. Funnet bidrar til å kaste nytt lys over vikingtidens gravskikk i dette distriktet.

Gjenstandene tilhører ganske sikkert et gravfunn fra 800- eller 900-tallet e,Kr. Sverd fra denne perioden kan ofte dateres med temmelig stor nøyaktighet, men i dette tilfellet er sverdet så rustent at det ikke kan bestemmes nærmere før det har vært gjennom konservering.
Det er ikke første gang det dukker opp vikingtidssaker på Mosby, som i sin tid var en av de virkelig store gårdene i Torridal, med betydelige jordressurser, stor utmark og tilgang til laksefiske i Otra. Det forrige funnet ble gjort for mange år siden flere hundre meter fra det nye funnstedet.
Den gangen var det antagelig en flatmarksgrav man fant, dvs. at det ikke var blitt bygd noen gravhaug over graven. Det er mulig at det nye funnet også er fra en flatmarksgrav.
Det gamle Mandals len - den nåværende østlige delen av Vest-Agder - er et av de områdene i landet der sverd, som var et prestisjevåpen i vikingtiden,  forekommer med størst hyppighet i gravfunnene.
jTrolig blir det foretatt en mindre utgravning på funnstedet neste år, slik at vi får mest mulig informasjon om funnomstendighetene. Kanskje finner vi da også flere gjenstander?
Trolig

av admin, publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer