Vest-Agder fremstår som en god skoleeier, mener jeg, men vi skal bli enda bedre og legge til rette for at enda flere av våre elever klarer å fullføre videregående utdanning, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget tirsdag. Han trakk frem satsingen på nybygget ved Kristiansand Katedralskole Gimle til over 100 millioner kroner som sto ferdig i år. Skolene i Listerregionen er samlet til Lister videregående skole. Fremover skal det satses på skolene i Søgne, Vennesla og Mandal. Dette representerer en meget sterk satsing på ungdom og utdanning, og investering i verdiskapning og velferd. For fremtidig verdiskapning og velferd avhenger mer og mer av kompetanse, slo fylkesordføreren fast.

Elever på ST-formgiving, Vg2 og Vg3 har laget en utstilling med tema ungdom og følelser. Utstillingen har kommer i stand med midler fra Lenas minnekonsert i mai i fjor. Elevene har stått fritt med hensyn til teknikk og motiv. Utstillingen skal vise ungdoms tanker og følelser om det å være UNG. Utstillingen åpnes av Fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Uttillingen vises i Ekseserhuset og holder åpent torsdag 18.3 og frem til og med søndag 21.3.

av admin, publisert 14. desember 2010 | Skriv ut siden