• av Torkelsen, Jan H., 28.12.10

  2 645 000 kroner til bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i Vest-Agder

  - Desse midlane skal bidra til å gjera reisekvaliteten betre for alle kollektivreisande ved auka...

  Les mer
 • Fylkeskommunens samferdselspolitikere positive til fastlands-forbindelse til Hidra
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.10

  Multiconsult prosjekterer Hidra-tunnel

  Les mer
 • To millioner kroner til industrisatsing i Kvinesdal
  av admin, 16.12.10

  Grønt lys til finansieringsopplegg for fylkesveistrekning på Træland i Kvinesdal

  Les mer
 • Økt fylkeskommunalt bidrag til utvikling av Kjevik
  av admin, 15.12.10

  Fylkeskommunen positivt avventende til partnerskap for å få nytt terminalbygg på Kjevik

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av Torkelsen, Jan H., 09.12.10

  Fylkeskommunen takker nei til tilbud om å kjøpe naboeiendom til Nordberg Fort

  En grunneier som eier en naboeiendom til Nordberg Fort i Farsund har tilbudt fylkeskommunen å få...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av admin, 08.12.10

  Egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes fra årsskiftet

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø godkjente onsdag at egenandelstakstene for...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 08.12.10

  Fylkeskommunen overtar privat bompengevei mellom Hægebostad og Kvinesdal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en løsning som innebærer at en privat...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

  -Vi må fortsatt stå på for Eidangerparsellen

  -Stortingets Transportkomites innstilling om Eidangerparsellen gir ingen nye signaler. Vi må...

  Les mer
 • Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke
  av Torkelsen, Jan H., 02.12.10

  Færre kjøretøyer gjennom bommene i Kristiansand i november

  Daglig leder Gunnar Haddeland legger nå frem tall for passeringer i bomstasjonene i Kristiansand for...

  Les mer

Fylkesordførerne vil ha kollektivtransport integrert i Nasjonal transportplan

-Nasjonal transportplan fremstår i dag som en infrastrukturplan. Kollektivtransport må bli en integrert del av planen for å synliggjøre kollektivtransportens rammebetingelser i det nasjonale...

av admin, 02.12.10

Internasjonal aksept for etablering av seilingsleder utenfor kysten av Vestlandet og Sørlandet

Norge fikk mandag fullt gjennomslag for sitt forslag om etablering av et seilingsledsystem utenfor kysten Vestlandet og Sørlandet. Dette ble vedtatt av Sjøsikkerhetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.10

Dommen for jernbanestasjonene faller i 2013

Pendlerforeningene er lite imponert over prosessen rundt nedlegging av små jernbanestasjoner. -Det virker nok en gang som om Jernbaneverket bruker feil tallgrunnlag, sier Terje Høyland, leder i...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.10

Ja fra Stortinget til Hidratunnelprosjektet i Flekkefjord

-Datoen i dag, den 12. november 2010, vil stå som ein historisk dag for Hidra. Tolv-elleve-ti – det høyrest ut som ei nedteljing. Det er det. I denne samanhengen er det altså nedteljing for...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.10

Syklingen øker betydelig i Kristiansand

Statistikk fra tre sykkeltellepunkter i Kristiansand viser at syklingen øker kraftig. I juli 2010 økte syklingen med 14 prosent i forhold til juli 2009. Den samme trenden har holdt seg i august og...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.10

Kjør grønt du også - det lønner seg

Jeg kjører grønt er en motivasjonskampanje som ønsker å legge grunnen for varige miljøvennlige reisevaner. Prosjektet har nå pågått en tid, men fortsatt er det mulig å bli med Alle typer grønne reiser...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.10

Manglende veimidler tema i årets siste faste møte mellom Regjeringen og KS

På møtet mellom Regjeringen og KS nylig ble Regjeringens forslag til statsbudsjett ble gjennomgått og KS presenterte sine synspunkter om blant annet samferdsel. KS påpekte at Regjeringen har gitt...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.10

Åpning av Tollbodgata som kollektivgate.

Mandag 1.november kl 08:30 ble åpningen av Tollbodgata som kollektivgate markert med snorklipping og taler av Per Sigurd Sørensen (ordfører Kristiansand kommune), Thore Westermoen (fylkesordfører i...

av Skomedal, Anne Siri, 01.11.10

Nytt tiltak for bedre avvikling av kollektivtrafikken åpnet i Kristiansand

-I Areal og transportplan-utvalget for Kristiansandsregionen er vi sterkt opptatt av hvordan kollektivtilbudet kan bygges ut og bussreisene gjøres både raskere og tryggere. Etablering av kollektivfelt...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.10

Mye å lære av Københavns løsninger på kollektiv- og trafikkområdet

Etter forvaltningsreformen i Danmark består Sjælland av de to regionene Hovedstadsregionen og Region Sjælland som omfatter 45 kommuner med samlet vel 2,4 millioner innbyggere. I forrige uke var...

av admin, 01.11.10

Bedre busstopp for funksjonshemmede

av Macdonald, Cheryl, 26.10.10

Fylkesvei 460 ved Vigeland bro stengt

Fylkesvei 460 ved Vigeland bro i Lindesnes kommune er stengt fra og med 25. oktober 2010 til 15. november 2011. Den nåværende broen skal rives og det skal bygges ny bro. Omkjøring blir skiltet via...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.10

Flere togreiser i vest og færre i øst

av Torkelsen, Jan H., 25.10.10

Det er ingen planer for et forskutteringsopplegg for midtdelere på veier i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe rettet i fylkestinget onsdag fokus på flere alvorlige møteulykker på veiene i Vest-Agder. I en interpellasjon spurte han fylkesordføreren om han vil ta et...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.10

Ny gang- og sykkelvei åpnet i Vennesla

Tidligere denne uken var fylkesordfører Thore Westermoen med på åpningen av en flott ny gang- og sykkelveistrekning på 2,6 kilometer fra Homme til Skarpengland i Vennesla. Anlegget har kostet 17...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.10

Vekst i kollektivtrafikken i Vest-Agder i september

Trafikktallene for september i Kristiansand viser en sterk fremgang sammenlignet med september i 2009. Tallene viser at de fleste bussrutene har en økning i trafikken i september i år, sammenlignet...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.10

Sørvestbaneforbindelsen mellom Vestfold og Telemark på ventespor

I budsjettforslaget vises det til at utbygging av jernbanestrekningen Farriseidet ved Larvik - Porsgrunn opprinnelig ble planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal...

av admin, 05.10.10

Legger press på regjeringen om kyststamvei

Politisk ledelse i vestlandsfylkene er i gang med en offensiv for å sette press på regjeringen og få fortgang i arbeidet med ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.Nederst i skjemaet Mandag...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.10

Bursdagsselskap på morgenkvisten

av Macdonald, Cheryl, Rasch, Lars Helge, 04.10.10

Annen fase i høyhastighetstog-utredningen i gang

Annen fase av Jernbaneverkets høyhastighetsutredning blir nå satt i gang. Den dreier seg om å legge premissene før de konkrete strekningene skal vurderes, deriblant Oslo – Kristiansand - Stavanger....

av Torkelsen, Jan H., 01.10.10

Heder til Vest-Agders Trygg-Trafikk-leder

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa delte i dag ut trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på livet» til Liv Skare Falkum distriktsleder i Trygg Trafikk i Vest- Agder. Det er juryen i Jannickes...

av admin, 28.09.10

Det satses betydelig på gang- og sykkelveier i Kristiansandsregionen

-Bygging av gang og sykkelveier er et viktig mål for kommunene og fylkeskommunen, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i går deltok på åpningsarrangementet for en nyanlagt strekning mellom...

av admin, 17.09.10

Areal- og transportutvalget på befaring på Bussmetroen i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Kristiansand kommune, Agder kollektivtrafikk og Statens vegvesen om utredningen ”Bussmetrovisjonen blir virkelighet”. Den skal behandles i Areal og...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.10

Anleggsarbeidene med ny Vågsbygdvei er nå i full gang

Arbeidene på den nye fylkesveien, hvor Vest-Agder fylkeskommune er veieier, vil medføre noen trafikale utfordringer. Disse vil innebære midlertidige løsninger og endret kjøremønster. Veiprosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.10

Fylkesutvalget støtter finansieringsopplegg for fylkesvei ved Træland i Kvinesdal

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i forrige uke inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.10

37 millioner til ny bro på Vigeland i Lindesnes

av Torkelsen, Jan H., 25.08.10

Aust-Agders fylkesrådmann anbefaler ny bom vest for Lillesand

Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen la i går frem sitt forslag til justering av bompengeinnkreving på E18. Mandag 30. august behandler fylkestinget i Aust-Agder forslaget som blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.10

Veilys på europaveien lengst vest i fylket

Etter ferien er det startet opp arbeid med å få på plass veibelysning på E39 fra Flekkefjord til grensen mot Rogaland. Til vinteren skal strekningen lyses opp av hundrevis av nye lyktestolper....

av Torkelsen, Jan H., 17.08.10

Fylkesrådmannen anbefaler spleiselag for planlegging av E-18 mellom Arendal og Tvedestrand

Som en direkte oppfølging av Regionplan Agder 2020 anbefaler fylkesrådmann Tine Sundtoft at fylkesutvalget og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal beslutte at Vest-Agder fylkeskommune skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

Vil ha føraropplæring i fleire vidaregåande skuler

Kommunal- og regionalministeren inviterer fylkeskommunane til å gjennomføre prøveprosjekt med føraropplæring i vidaregåande skule. Fylkeskommunane kan søke Kommunal- og regionaldepartementet om inntil...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

Ferjefri kyststamveg fra Kristiansand til Trondheim?

Regjeringen vil vite om alle fjorder mellom Kristiansand og Trondheim kan bli krysset uten ferje. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har i sommer uttalt at hun nå vil utrede teknologiske...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.10

Utredning av eventuell høyhastighetsjernbane til blant annet Sørlandet er i rute

I mandatet for utredning av høyhastighetsjernbane i Norge er det spesifisert at utredningen skulle foregå i tre faser: Det skal etableres en oversikt over kunnskapsnivået i Norge og foreslås hvilke...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.10

Skråveien i Farsund gir mange gevinster

av Torkelsen, Jan H., 02.07.10

Drøyt 17 milliarder kroner til samferdsel i 2009

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel utgjorde om lag 11 milliarder kroner i 2009, en vekst fra 2008 på en milliard, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Ni milliarder gikk...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.10

Kontrakt signert for bygging av ny Vågsbygdvei

Mandag 28. juni undertegnet Statens vegvesen kontrakt med arbeidsfellesskapet NCC/Repstad om bygging av den nye fylkesveien fra Kolsdalen til Lumberkrysset i Kristiansand. Kontraktsbeløpet er på 595...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.10

Nullvisjonsprosjektet i Lister fortsetter

av Torkelsen, Jan H., 18.06.10

Det arbeides videre med Nordic Link over Skagerak til kontinentet

-For en del år tilbake var fylkeskommunen svært opptatt av kyststamveien fra Trondheim i nord til Kristiansand i syd for å kobles til Nordic Link, som er en firefelts vei helt opp til Hirtshals. Denne...

av admin, 17.06.10

Håp om at ny Vigeland bro er klar høsten 2011

av Torkelsen, Jan H., 14.06.10

Tangvall park&ride-anlegg åpnet med stor festivitas

av Knutsen, Steinar Tekst og fotos, 11.06.10

Det er sterkt beklagelig at investeringsnivået på statlige veier ikke opprettholdes

Statens vegvesen har oversendte forslag til budsjett for 2011 for statlig eide veier til Vest-Agder fylkeskommune. I Vest-Agder gjelder dette E18 og E39, riksvei 9 fra Kristiansand mot Setesdalen og...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

Brokke - Suleskardvegen åpnet fredag før pinse

av Torkelsen, Jan H., 25.05.10

Nei til nye drosjesentraler i Vest-Agder

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre, at det ikke skal etableres nye drosjesentraler i Vest-Agder på nåværende...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.10

Jernbaneforum Sørs leder har fått økt optimisme

Det er nå klart at regjeringen åpner for å starte utbyggingen av togstrekningen Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen hele tre år før en til nå har forutsatt. Aust-Agders fylkesvaraordfører Oddvar...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Utvidet utbetring av fylkesveg 45 gjennom Gjesdal og Sirdal

-Fylkesveg 45 gjennom Gjesdal og Sirdal er blitt stadig viktigare for næringsutvikling, reiseliv og friluftsliv i området. Arbeidet med å utbetra vegen bør difor vidareførast. Særleg er det viktig med...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Hidra Landfast - oppstart neste år?

I følge et oppslag i avisen Lister vil byggingen av den undersjøiske tunnelen mellom Hidra og fastlandet i Flekkefjord først ta til i juni 2011. Da fylkestinget i februar i år besluttet å gi grønt lys...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.10

Skråveien i Farsund åpnes 1. juni

Arbeidene med fylkesvei 651 Skråveien nærmer seg nå slutten. På tross av en streng vinter og spekulasjoner om forsinkelser så er man i Statens vegvesen rimelig sikre på at en skal klare å åpne veien...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.10

En person omkom i trafikken i april i Vest-Agder

-I Vest-Agder var det en dødsulykke i trafikken i april måned. Det var en 22 år gammel mann som kjørte utfor på Langenesveien i Søgne. I april i fjor var det ingen som omkomne på veiene i Vest-Agder....

av admin, 04.05.10

Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet

Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2009. Planen angir både status, utfordringer, strategier og...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.10

Transportsentralen for bevegelseshemmede i Kristiansand sier opp avtale om kjøring av TT-brukere

Kristiansand kommune ved Transportsentralen for bevegelseshemmede sier, i et brev til fylkeskommunen, opp en avtale som har eksistert i flere år om å gi transporttilbud til TT- brukere som må sitte i...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Det finnes nesten ikke piratdrosjevirksomhet i Vest-Agder

-Med de muligheter drosjenæringen har til å etterkomme etterspørsel etter drosjetjenester med personbiler, busser – maxitaxi - og motorvogner egnet for transport av mennesker med nedsatt...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Nesten fem millioner kroner til økt tilgjengelighet til kollektivtrafikk i Vest-Agder

- Jeg er glad for det store engasjementet som er i mange kommuner og fylkeskommuner for å gjøre transporttilbudet mer tilgjengelig for alle. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i...

av admin, 07.04.10

Statlige midler til to rassikringsprosjekter i Sirdal

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha flere rassikrede vegar. –-Det er viktig at folk kan reise trygt. Difor har regjeringa gjennom Nasjonal transportplan varsla ein milliard årleg til...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.10

Kristiansandsregionen skal bli landets beste sykkelregion

Areal- og trasportplanutvalget ATP har sendt ut på høring en sykkelstrategi der den overordnede målsettingen at Kristiansandsregionen skal bli beste sykkelregion i Norge. Visjonen er at alle skal...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.10

Ny Vågsbygdvei som fylkesvei åpnes i 2014

av Torkelsen, Jan H., 09.03.10

NHO Agder direktøren uttrykker sterk uro om Nasjonal Transportplan

-Det er med sterk uro jeg har registrert rykter som antyder at regjeringen ikke vil oppfylle løftene om 100 milliarder ekstra til samferdsel, sier Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO Agder.  -Skulle...

av admin, 08.03.10

Her blir grunnlaget for morgondagens kulturliv lagt

Viser til kronikken i Fædrelandsvennen 1. mars. Det er stor aktivitet blant ungdom og kulturarbeidere i kommunene på denne tida – det er ungdommens kulturmønstring. Det mange kanskje ikke vet er hvor...

av Egeli, Berit, 02.03.10

Ikke aktuelt med økonomisk påfyll på TT-kort

av Torkelsen, Jan H., 24.02.10

Høgfartsbane fra Kristiansand til Stavanger og Oslo?

1315

av Torkelsen, Jan H., 22.02.10

Nytt viktig initiativ i Sørvestbanesammenheng

Fylkesutvalget i Telemark har bedt fylkeskommunens administrasjon om å lage en mulighetsanalyse for fremtidig jernbaneutvikling i Telemark. Analysen skal lages i samarbeid med Jernbaneverket. - Nå...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.10

Kollektivtrafikanter setter større pris på universell utforming nå enn før

Universell utforming av kollektivtrafikken har større nytte for vanlige kollektivtrafikanter enn det man tidligere har vært klar over. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt....

av Torkelsen, Jan H., 15.02.10

Hva er attraksjoner av regional verdi?

av Fidjestøl, Inger Ann, 11.02.10

Fylkesutvalget går for fastlandsforbindelse til Hidra

Fylkesutvalget fulgte i går enstemmig opp vedtaket som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fattet 3. februar hvor det anbefales at fylkestinget 23. februar skal vedta bygging av...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.10

Stiftelsen Arkivet får 500 000 kroner til arkitektkonkurranse

Fylkesutvalget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en halv million kroner i utviklingsmidler til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Midlene vil være et bidrag til at Stiftelsen kan...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.10

Asfaltering av fylkeskommunale grusveger

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok   3. februar prioritering av ufordelte poster i handlingsprogrammet for fylkesveier. Totalt er det i budsjettet avsatt 5 mill kr. til...

av Fidjestøl, Inger Ann, 03.02.10

Hidra kan få fastlandsforbindelse fra høsten 2013

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag enstemmig inn for at fylkestinget 23. februar skal vedta bygging av fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord som fylkesvei. Forbindelsen vil...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.10

Fylkeskommunen med på vurdering av stasjonsstrukturen langs jernbanenettet i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt invitasjon fra Jernbaneverket til å delta i vurderinger omkring framtidig stasjonsstruktur langs jernbanenettet. Fylkeskommunen har svart positivt på henvendelsen....

av admin, 03.02.10

Betre transportløysingar for eldre i distrikta

- For mange eldre er det eit viktig velferdsgode å nytta eigen bil. Dette gjeld særleg for eldre som bur i område med dårleg trafikkgrunnlag for kollektivtransport. Samstundes er mange eldre avhengige...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.10

Første møte i ”nytt ATP-utvalg”

Forsøksperioden for Areal- og transportplan-prosjektet i Kristiansands-regionen ATP gikk ut ved årsskiftet. Partene som har vært med i prosjektet har vedtatt å videreføre samarbeidet. I dag ble første...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.10

Kollektivtjenester i Kristiansandsregionen - lavest pris fra Nettbuss Sør AS

Nettbuss Sør AS hadde lavest pris av tilbyderne i konkurransen om å være leverandør av kollektivtrafikktjenester i Kristiansand-regionen fra 2011. Administrerende direktør Siv E. Wiken i Agder...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.10

Nytt og bedre kollektivtilbud i innlandskommunene

Vest-Agder fylkeskommune har med forsøksmidler fra staten startet et prosjekt for å forbedre transporttilbudet for alle. Vi utvider nå tilbudet med bestillingsruter i kommunene Marnardal, Audnedal,...

av Macdonald, Cheryl, 26.01.10

Stortingsrepresentant fra FRP i Aust-Agder satser på Gullknapp fremfor Kjevik

-Kjevik er ikke fremtidens flyplass for regionen. Gullknapp kommer til å vinne dragkampen. Alle de som har ledd av oss kommer til å måtte spise smilet i seg, for det er vi som kommer til å le sist,...

av admin, 21.01.10

Fylkeskommunene satser betydelig på veier viser fersk rapport

Fylkeskommunene har ved årsskiftet overtatt ansvaret for mer enn 17.000 km riksveger fra staten, eller 80 prosent av landets samlede riksvegnett. Basert på en fersk spørreundersøkelse blant alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.10

Hidra Landfast opp i Stortinget før sommeren

Det har i årevis vært arbeidet hardt fra fylkeskommunens, Flekkefjord kommunes og interesseorganisasjoners side for å få erstattet ferjetransporten mellom øya Hidra og land med en fastlandsforbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.10

Flere gjennom Listerbommene i 2009

Totalt kjørte 2,8 millioner kjøretøy gjennom de to bommene på fylkesvei 43 og E39 i Lister i fjor. Det var en trafikkøkning på 17 000 eller 0,6 prosent flere kjøretøyer i begge bomstasjonene under ett...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.10

Fire alternativer for ny E39 i Lindesnes

Vegvesenet og Lindesnes kommune er, i følge Våre Veger, enige om at det skal utredes fire alternativer for ny E39 forbi Vigeland til Fardal i Vest-Agder. Strekningen som nå skal innpasses i en ny...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.10

E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang

av Torkelsen, Jan H., 08.01.10

Var døden nær - maner til trafikksikkerhet

Det rådet absolutt stillhet i storsalen på Quality Hotell og en så tårer renne på flere kinn da Elisabeth Espeland berettet om hvordan en trafikkulykke, forårsaket av ungdommelig uforstand og...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.10

Tankevekkende Aksjon mot trafikkdød

-Velkommen betyr mer enn å ta imot gjester. Velkommen betyr også at du er kommen vel frem. De 109 faklene utenfor døren her i dag markerer de 109 trafikkdrepte som ikke kom frem på Agder de siste seks...

av admin, 08.01.10

Ingen bedring i dødsulykker i trafikken i Vest-Agder

I Vest-Agder omkom 13 personer i trafikken i 2009, melder Trygg Trafikk. Det er det samme som de tre foregående år. De fleste omkom i møteulykker der fem mennesker omkom i tre ulykker på E 39 i...

av admin, 05.01.10

Veiansvar anno 1891 og 2010

I sakspapirer fra 1891 står det at det ble bevilget  Kr. 4550 fra Amtkassen til "Reparation og Forbedringer paa Hovedveiene og de til samme hørende Broer m.v". Dermed kan vi slå fast at fylkeskommunen...

av Macdonald, Cheryl, 04.01.10

Nytt utredningsprosjekt for videreutvikling av Bussmetroen i Kristiansand

I Areal- og transportutvalget for Kristiansandsregionens finansieringsplan for belønningstiltak for perioden 2009 til 2012 er det foreslått å bruke 40 millioner kroner i 2011 og 35 millioner kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ingen dødsulykker i trafikken i mars i Vest-Agder

I en pressemelding fra Distriktsleder Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk informeres det om at det ikke skjedd noen dødsulykker i trafikken i Vest-Agder i mars måned. I mars i fjor var det heller ikke...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jernbanestasjoner på Agder igjen truet av nedleggelse

Seksjonssjef i Jernbaneverket, Helge Bontveit uttalte i går til Tvedestrandsposten at flere jernbanestasjoner i Agder står i faresonern for å bli lagt ned. Det gjelder fire små stasjoner i Vest-Agder...

av admin, 01.01.01

Fylkesvaraordfører Toril Runden: -Nok en milepel er nådd!

-Det er svært gledelig at regjeringen i dag har gitt grønt lys til fastlandsforbindelse for Hidra i Flekkefjord. Det er ikke noen hindre for at Stortinget vil følge opp med et positivt vedtak....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trafikkøkning i bommene på E-39

Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland opplyser at det i løpet av årets sju første måneder totalt har vært en nedgang i antall bompasseringer i Listerbommene. Så langt har det vært...

av admin, 01.01.01

Fylkesutvalget i Vest-Agder sier nei til ny bom vest for Lillesand - tilbyr spleiselag

I et ekstraordinært møte i dag sa samtlige representanter i fylkesutvalget i Vest-Agder nei til at det skal opprettes en ny bomstasjon på E-18 mellom Lillesand og Kristiansand. Utvalget gikk enstemmig...

av admin, 01.01.01

Foreslår finansieringsløsning for opprustning av fylkesvei ved Træland i Kvinesdal

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fv 465 på...

av admin, 01.01.01

BLI SETT på Refleksdagen 14. oktober

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Westermoen: Arbeidet med å øke sikkerheten mot ran på bussene er intensivert

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet viste i fylkestinget i dag til at det har vært flere buss-ran i Kristiansandsregionen. I en interpellasjon spurte han om hva slags...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stenging av Brokke – Suleskardvegen

I dag, 1. november, vinterstenges Brokke – Suleskardvegen, som ligger 1050 meter over havet. Den årlige stengingen skylles de harde vinterforholdene, noe som gjør det vanskelig å holde veien åpen....

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Hvordan vil det fremtidige jernbanenettet i Telemark se ut når Sørvestbanen står ferdig?

Telemarks fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås foreslår å avsette 200 000 kroner for å få gjennomført en mulighetsstudie av hvordan det framtidige jernbanenettet i Telemark vil se ut når Sørvestbanen står...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Færre gjennom bommene i Kristiansand

Tall fra bompengestasjonene rundt Kristiansand viser at det har vært en markert nedgang i tredje kvartal i år. I månedene juli, august og september har antall passeringer totalt per måned ligget på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Delta på historiekafé på Grovane stasjon

Onsdag 1.desember klokken 18:00 er på nytt et interessant kulturhistorisk arrangement i regi av Vest-Agder museet. Denytt anledningen til å få med deg historiekafé på Grovane stasjon i Vennesla. Der...

av admin, 01.01.01

Fylkesordførerne: -Det er behov for økt investeringstakt på jernbane

Kollegiet av fylkesordførere og -rådsledere var nylig samlet i Oslo. I en uttalelse fra kollegiets møte gjøres det klart at det er behov for et nasjonalt løft på infrastruktur for jernbane. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordføreren varsler initiativ til forskningsprosjekt om effekter av vei- og jernbaneutbedringer

-Det vil ha enorm betydning for utviklingen av vår landsdel at stamveien gjennom landsdelen utbygges til fullt tilfredsstillende standard. Dette ser vi klare bekreftelse på allerede, med den nye...

av admin, 01.01.01