I 2009 ble det nasjonalt registret en nedgang i antall drepte fra 255 i 2008 til 212 i 2009, Vegdirektøren mener at bedringen kommer som et resultat av hardt og målbevisst arbeid.

- Nye veger, trafikksikring av vegene, bedre drift av vegnettet, krav til kjøretøy, opplæring, holdningspåvirkning av alle trafikanter, bedre kunnskap, kontroller og mye mer. Nullvisjonen og trafikksikkerhetsarbeidet er virkelig et fellesprosjekt for hele Vegvesenet og alle som arbeider med trafikksikkerhet. Politiet, helsemyndighetene, skoleverket og store og små interesseorganisasjoner skal ha en varm takk for gode bidrag til stadig bedre trafikksikkerhet, sier Gustavsen som forsikrer at kampen mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2011 | Skriv ut siden

-Vest-Agder fylkeskommune skal ha all honnør for å legge forholdene til rette for at vi nå ser at det skapes mange nye arbeidsplasser og at det investeres i flere nye prosjekter i området. De ni millioner kronene som fylkeskommunen la inn i kanalprosjektet har ynglet godt. Spangereid er muligens det sted hvor det har skjedd mest i Agder i løpet av de tre siste årene, sa.ordføreren.

Lindal trakk frem at det ved kanalen nå er reist et flott nytt hotell. Det bygges nye boliger,

Scandic Lindesnes resepsjon
Scandic Lindesnes resepsjon
leiligheter, feriehus, nye båthavner og mange nødvendige infrastrukturtiltak i området. –Jeg er også stolt av fiskerinæringen. Vi har nå fått en flott fiskehavn på Båly. I Lindesnes ser vi at vi går mot strømmen. Mens fiskerivirksomhet langs kysten legges ned flere steder så satses det i Lindesnes. Det investeres i nye fiskefartøyer og ungdom i distriktet satser på fiskeryrket.

-Jeg vil også trekke frem fyrområdet på Lindesnes hvor fylkeskommunen valgte å anlegge Vest-Agder tusenårssted. Her foregikk det et eksemplarisk godt samspill mellom fylkeskommunen. kommunen og andre aktører, Vi har fått fjellhallen og anlegget omkring og fyrmuseumsvirksomhet. Dette er igjen en dokumentasjon på fylkeskommunens gode vilje og evne til å samarbeide, og bidra til utvikling og vekst i fylket, sa ordfører Ivar Lindal.

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer