Tirsdag 18. januar arrangeres konferansen "Agderlandbruket på Dagsorden". Konferansen ventes å samle nær hundre deltakere og hovedmålgruppen - sentrale Agder-politikere - er godt representert. Hele fem av landsdelens ni stortingsrepresentanter og de fleste ordførerne er påmeldt en uke før arrangementet. Bak arrangementet står prosjektet "Landbruk på Dagsorden" som eies og drives av fylkesbondelagene i Aust-Agder og Vest-Agder, i samarbeid med Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner.

Etter en kulinarisk start med lokal "fingermat vil deltakerne i løpet av dagen tilegne seg kunnskap fra en rekke gode innledere:

Blant annet vil:

Alf-Holmelid, SV
Alf-Holmelid, SV er en av innlederne.
Klimaeksperten Svein Tveitdal snakke om Agderlandbruket i en global sammenheng.
Statsekretæer Ola T. Heggem snakke om økt regionalt ansvar - og kanskje røpe noen hemmeligeter fra den nye landbruksmeldinga?
Landbruksdirektørene i Aust- og Vest-Agder snakke om kommunen som landbrukspolitisk aktør og om status for landruket vårt i dag.
Stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) med flere snakke om hva næringa trenger for å favne mulighetene.

Særlig to forhold gjør denne konferansen svært aktuell: Landbruks- og Matdepartementet jobber nå med en ny stortingsmelding om landbruk og mat. Denne vil legge føringer for politikken i mange år framover. Regionreformen ga, fra 2010, fylkespolitikerne landbrukspolitisk innflytelse ved å overføre en del ansvarsområder til fylkeskommunene.

Se fakta og hele programmet for konferansen her


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2011 | Skriv ut siden