Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut til høring et forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov. Den skal, sammen med forslaget til ny folkehelselov, erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Lovforslaget er en oppfølging av samhandlingsreformen. Departementet har ikke inkludert fylkeskommunene i høringen til tross for at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten flere ganger i høringsnotatet nevnes som en viktig samarbeidspartner for de kommunale tjenestene innenfor helse- og omsorgssektoren. Vest-Agder fylkeskommune kan likevel velge å avgi høringsuttalelse. Fylkesutvalget understreket derfor i dag da de behandlet høringssaken at kommunenes plikt til å samarbeide med fylkeskommunens tannhelsetjeneste må være like tydelig som for andre ikke-kommunale helsetjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden