Per-Jonas Lie er tilsatt som ny daglig leder i Sørnorsk filmsenter. Han overtar etter Åse Meyer, som fra 1. februar blir kortfilmkonsulent ved Norsk filminstitutt. Lie har en mangfoldig bakgrunn, og har i de seneste årene vært ansatt som dramalærer ved Vågsbygd Videregående skole. Han har erfaring som skuespiller, og har en mastergrad i teater og drama. Han har dramakommunikasjon i sin fagkrets. Per-Jonas Lie har også erfaring med å regissere og produsere for scene.

Sørnorsk filmsenter har vært i drift siden 1. september 2008 og forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Med midler fra Cultiva forvalter senteret også noen midler til utvikling av interaktive produksjoner, tv-serier og langfilm. Sørnorsk filmsenter tilbyr også et bredt spekter av ulike kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. Sørnorsk filmsenter skal også bidra til regional talentutvikling og diverse filmfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

Sørnorsk filmsenter er organisert som et aksjeselskap med følgende eiere: Kristiansand kommune (40 prosent), Vest-Agder fylkeskommune (30 prosent), Aust-Agder fylkeskommune (20 prosent) og Arendal kommune (10 prosent).

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden