Torsdag i forrige uke holdt førsteklassene på studiespesialiserende og andreklassen på idrettsfag ved Mandal videregående skole elevparlament. Elevparlamentet har sitt utgangspunkt i vg1 på Studiespesialiserende program og vg 2 på Idrettslinja i fagene norsk, samfunnsfag og engelsk. -Engasjementet, sakligheten og - ikke minst stil - var imponerende. Ideen har vi hentet gjennom vårt lange engasjement fra European Youth Parliament. Og dette gjør vi igjen, sier Svein Tore Thorsen, samfunnsfaglærer og faglig koordinator ved skolen.

Elevparlamentet er organisert i ulike fagkomiteer som diskuterer ulike samfunnsproblemer og utfordringer for å løse disse. Det første elevparlamentet samlet totalt 150 elever fra skolen. Totalt drøftet ti ulike komiteer temaer som blant annet bærekraftig utvikling, sidemålsstil, terrortrusselen og drop-out problematikken i norsk skole.
Måten arbeidet har pågått har vært en forberedelsestid på om lag en til to uker der elevene har satt seg inn i sine tema, og deretter formulert uttalelser rettet til offentligheten. Siden det er så mange fag involvert, har arbeidet vært knyttet opp til sentrale læringsmål i norskfaget, engelskfaget og samfunnsfaget.

Til høsten kan skolens elever i Mandal stemme ved kommunevalget i forsøket med 16 års

Elevparlamentet Komiteene klar til arbeid
Komiteene klar til arbeid
stemmerettsalder. Dette er et forsøk på å klargjøre unge mennesker til aktiv samfunnsdeltakelse.

Hva er ellers læringsutbyttet?

Sentrale politiske saker som for eksempel datalagringsdirektivet, personvern, det internasjonale samfunn, diskusjonsteknikk og ikke minst formuleringsevne på norsk og engelsk er alle sentrale læringsmål i de ulike fagene. Alt dette kan man forelese om, lese om og motta i en tradisjonell klasseromsundervisning. Men det er en bedre og mer spennende måte å lære på; rollespill der elevene skal gå inn i reelle drøftinger basert på godt forarbeid. Elevene er her tatt med aktivt inn i læringsarbeidet. Det må også nevnes at Elevtinget ved Mandal videregående skole har parlamentarisk språkbruk og kleskode som ramme for forhandlingene.

av Thorsen, Svein Tore og Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2011 | Skriv ut siden