Olje- og energidepartementet ønsker at flere unge skal velge realfag og at unge skal lære mer om energi på skolen. Nå sparkes pilotprosjekt ”Energiskoler” i gang. Prosjektet fører videregående skoler og bedrifter sammen for å få lære unge mer om energi og få flere til å velge matte og naturfag. -Forskning om ungdommers valg har vist at det er en kobling mellom deres verdier og deres faglige valg. Jeg har tatt initiativ til dette prosjektet for å koble energispørsmål og bransjen tettere mot undervisningen. Slik håper vi å få frem hvor attraktive disse næringene er og bidra til å gjøre undervisningen mer relevant, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Prosjektet har til hensikt å gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskap. Elevene skal bruke energibedrifter som læringsarena og få anledning til å arbeide sammen med ansatte i bedriften. Samarbeidet skal gi elevene en autentisk opplevelse av hvordan naturvitenskapelig kunnskap brukes i arbeidslivet.
Olje- og energidepartementet kjører i gang pilotprosjektet ”Energiskoler” sammen Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Bakgrunn er for dårlig rekruttering til realfag generelt, og et stadig økende behov for mennesker med realfaglig kompetanse i petroleums- og energibransjene.
-Regjeringen har satt seg store mål for petroleums- og energivirksomhet i Norge. Men vi kan ikke utvikle felt i nordområdene eller ivareta vårt behov for ren kraft uten å ha folkene som kan gjøre jobben, sier Riis-Johansen.
Opplegget er basert på at Naturfagsenteret knytter kontakt mellom videregående skoler og petroleums- og energibedrifter og sørger for oppfølgingen. Skolene skal samarbeide om undervisning og arbeid for bedriftene. Undervisningsopplegget forankres i eksisterende læreplaner.
Lærerne skal i samarbeid med bedriftene utvikle et undervisningsforløp der som utover å gi eleven kunnskap om bedriften vil sette arbeidet i en større kontekst slik at elevene får kunnskap om:

· Verdens energisituasjon i helhet
· Behovet for energi i fremtiden
· Hvordan begrense klimagassutslipp
· Norges rolle som energiprodusent og teknologileverandør
· Bedriftens rolle i det totale energibildet

Pilotprosjektet skal gå over tre år. Olje- og energidepartementet har finansiert prosjektet med 1 million kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer