Forrige uke ble det arrangert en norsk informasjonsdag om Interreg IVC-programmet. Målet var å informere om Interreg IVC-programmet og bistå norske prosjektutviklere i forbindelse med den fjerde og siste utlysningsrunden som har søknadsfrist 1. april 2011. Den generelle programinformasjonen ble gitt av Marit Lani, prosjektrådgiver ved Interreg IVC Nord-sekretariatet. Hennes presentasjon finner du her. Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide, fra fylkesrådmannens stab i Vest-Agder fylkeskommune, var medarrangør som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC-programmet.

I tillegg ble det formidlet erfaringer fra seniorrådgiver Rannveig C. Finsveen i Hedmark fylkeskommune, som har vært og er norsk prosjektpartner i flere Interreg IVC-prosjekter. Finsveens presentasjon finner du her.

Programmet for infodagen laster du ned her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2011 | Skriv ut siden