Tirsdag 18. januar kl 18.00 inviterer Statens vegvesen alle interesserte til folkemøte på Hidra skole om tunnelforbindelsen Hidra landfast. -Vi ønsker å gi lokalbefolkningen en bred presentasjon av vegprosjektet, om planleggingen og forventet fremdrift. Dessuten skal folk få anledning til å stille spørsmål direkte til fagfolkene som jobber med utbyggingen, sier prosjektleder Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen. På møtet stiller nøkkelpersoner fra Statens vegvesen, Multiconsult, samt representanter fra Flekkefjord kommune og veieier Vest-Agder fylkeskommune.

Før folkemøtet vil alle husstander i Flekkefjord ha fått tilsendt en informasjonsbrosjyre fra Statens vegvesen med en nærmere beskrivelse av vegprosjektet. Informasjonsbrosjyren kan også lastes ned her: - Nærinfo januar 2011.pdf

Vest Agder fylkeskommune overtok i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ansvaret for alle regionale veger i fylket. Det har medført at fylkeskommunen nå har ansvar for i alt 2060 kilometer fylkesveg. I dette inngår forbindelsen mellom Hidra og fastlandet. Vest-Agder fylkeskommune brukte 346,7 millioner kroner på investeringer og vedlikehold av veinettet i 2010. Vegbevilgningene er økt med 20 prosent etter at fylkeskommunen overtok ansvaret. Fylkeskommunens mål er å bli en bedre vegeier enn det staten har vært.
HidrasundetHidrasundet. Foto: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer