Tirsdag 18. januar kl 18.00 inviterer Statens vegvesen alle interesserte til folkemøte på Hidra skole om tunnelforbindelsen Hidra landfast. -Vi ønsker å gi lokalbefolkningen en bred presentasjon av vegprosjektet, om planleggingen og forventet fremdrift. Dessuten skal folk få anledning til å stille spørsmål direkte til fagfolkene som jobber med utbyggingen, sier prosjektleder Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen. På møtet stiller nøkkelpersoner fra Statens vegvesen, Multiconsult, samt representanter fra Flekkefjord kommune og veieier Vest-Agder fylkeskommune.

Før folkemøtet vil alle husstander i Flekkefjord ha fått tilsendt en informasjonsbrosjyre fra Statens vegvesen med en nærmere beskrivelse av vegprosjektet. Informasjonsbrosjyren kan også lastes ned her: - Nærinfo januar 2011.pdf

Vest Agder fylkeskommune overtok i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ansvaret for alle regionale veger i fylket. Det har medført at fylkeskommunen nå har ansvar for i alt 2060 kilometer fylkesveg. I dette inngår forbindelsen mellom Hidra og fastlandet. Vest-Agder fylkeskommune brukte 346,7 millioner kroner på investeringer og vedlikehold av veinettet i 2010. Vegbevilgningene er økt med 20 prosent etter at fylkeskommunen overtok ansvaret. Fylkeskommunens mål er å bli en bedre vegeier enn det staten har vært.
HidrasundetHidrasundet. Foto: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer