Det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS, som er lokalisert til Arendal, eies og driftes av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder i et regionalt samarbeid. Målet med senteret er å heve kompetansen innen offentlig og privat tannhelsetjeneste regionalt, og gi befolkningen bedret tilgang på spesialisttjenester. Mandatet er også å initiere desentralisert spesialistutdanning innenfor de ulike odontologiske disipliner, drive folkehelsearbeid og rådgivning. Representantskapet for senteret skal i vår velge styrerepresentanter. Fylkesutvalget vil at Vest-Agder fylkeskommunes representant i representantskapet skal foreslå fylkestannlege Per Kvinlaug og assisterende fylkestannlege Asbjørn Dalsmo som personlig varamedlem til styret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2011 | Skriv ut siden