Da stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag besøkte Kristiansand kunne fylkesvaraordfører Toril Runden presentere tall som viser en gledelig økning i passasjertallene på bussrutene både i Kristiansand og Vest-Agder. Samtidig trakk hun også frem at veksten koster og finansieringen fremover byr på utfordringer. -Rammebetingelsene må gjennomgås. Drift av kollektivtrafikk må behandles i Nasjonal Transportplan. I tillegg mener jeg at det bør lages en stortingsmelding som omhandler hele kollektivfeltet. Og så – la handling følges av penger, oppfordret hun.

Fylkesvaraordføreren presenterte tallmateriale som viser en betydelig økning i passasjertallene fra 2009 til 2010 og da spesielt i annet halvår. -Tall fra november 2010 viser en økning for Bussmetroen i Kristiansand på 10,9 prosent. Bussmetro er ruter som går mellom øst og vest i Kristiansand gjennom sentrum og som har hyppige avganger. De øvrige rutene i Kristiansand hadde samtidig en økning på 16,8 prosent, omegnsrutene økte med 8,2 prosent og rutene vestover i fylket med sju prosent.

Runden mente at stimuleringstiltak i den statlige belønningsordningen til storbyområdene har mye av æren for veksten. -Flexikortet - et verdikort til ti reiser for 200 kroner som kan benyttes i hele Kristiansandsregionen - har hatt en formidabel suksess. De som bor lengst unna kan spare over 100 prosent i forhold til å skulle kjøpe ti enkeltbilletter. Videre fikk vi en økning i bompengesatsene 1. juli i fjor og det har også hatt sin virkning. I tillegg til at vi har fått full virkning av et utbyggingsprosjekt vest for sentrum.

-Fylkeskommunen har økt sine tilskudd til kollektivtransporten med 19 prosent de siste fire årene. Det er mer enn økningen i statsbudsjettet. En kan spørre seg om det finnes ytterligere økning å hente, sa Runden og lot spørsmålet stå ubesvart.
Transport- og kommunikasjonskommiten på besøk i Fylkeshuset


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer