Da stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag besøkte Kristiansand kunne fylkesvaraordfører Toril Runden presentere tall som viser en gledelig økning i passasjertallene på bussrutene både i Kristiansand og Vest-Agder. Samtidig trakk hun også frem at veksten koster og finansieringen fremover byr på utfordringer. -Rammebetingelsene må gjennomgås. Drift av kollektivtrafikk må behandles i Nasjonal Transportplan. I tillegg mener jeg at det bør lages en stortingsmelding som omhandler hele kollektivfeltet. Og så – la handling følges av penger, oppfordret hun.

Fylkesvaraordføreren presenterte tallmateriale som viser en betydelig økning i passasjertallene fra 2009 til 2010 og da spesielt i annet halvår. -Tall fra november 2010 viser en økning for Bussmetroen i Kristiansand på 10,9 prosent. Bussmetro er ruter som går mellom øst og vest i Kristiansand gjennom sentrum og som har hyppige avganger. De øvrige rutene i Kristiansand hadde samtidig en økning på 16,8 prosent, omegnsrutene økte med 8,2 prosent og rutene vestover i fylket med sju prosent.

Runden mente at stimuleringstiltak i den statlige belønningsordningen til storbyområdene har mye av æren for veksten. -Flexikortet - et verdikort til ti reiser for 200 kroner som kan benyttes i hele Kristiansandsregionen - har hatt en formidabel suksess. De som bor lengst unna kan spare over 100 prosent i forhold til å skulle kjøpe ti enkeltbilletter. Videre fikk vi en økning i bompengesatsene 1. juli i fjor og det har også hatt sin virkning. I tillegg til at vi har fått full virkning av et utbyggingsprosjekt vest for sentrum.

-Fylkeskommunen har økt sine tilskudd til kollektivtransporten med 19 prosent de siste fire årene. Det er mer enn økningen i statsbudsjettet. En kan spørre seg om det finnes ytterligere økning å hente, sa Runden og lot spørsmålet stå ubesvart.
Transport- og kommunikasjonskommiten på besøk i Fylkeshuset


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer