Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Da fylkesordfører Thore Westermoen holdt innlegg under Stortingets transport og kommunikasjonskomités besøk i Vest-Agder tidligere denne uken rettet han et hjertesukk til representantene om nettopp dette: -Jeg mener det bør gjennomføres en evaluering av prosessene rundt konseptvalgsutredninger og kvalitetssikringsutredninger. Prosessene er svært ressurskrevende. Det er et spørsmål om nytteverdien står i forhold til innsats og kostnader. Han etterlyste også at det, frem til den neste Nasjonale transportplanen skal foreligge, må utvikles modeller som bedre fanger opp samfunnsnytten ved veiinvesteringer.

Fylkesordføreren slo også fast overfor stortingsrepresentantene at Vest-Agder fylkeskommune har som ambisjon å være en bedre veieier enn staten har vært. -Det skal vi få til på to måter. Budsjettet for 2010 ble økt med 20 prosent til drift og vedlikehold. Trafikantene vil merke det ved
Knut Arild Hareide og Thore Westermoen
Komiteleder Knut Arild Hareide og fylkesordfører Thore Westermoen.
at flere veier har fått ny asfalt og at veistandarden og kjørekomforten i løpet av noen år blir bedre. Samtidig er det etablert et bedre samarbeid med kommunene og transportnæringen om hvilke veier som må utbedres først og det foretas vurdering av hvilken veistandard vi kan klare å få til innenfor de økonomiske rammene.

Fylkesordføreren trakk frem at Vest-Agder fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler med flere av fylkets kommuner. I dette inngår årlige møter mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune. Her utveksles informasjon om veispørsmål, tilbakemeldinger omkring vedlikehold og innspill til fylkeskommunens handlingsprogram for vei.

-Vi har også et nært samarbeid med Statens vegvesen. Det avholdes månedlige møter mellom vegvesenet og fylkeskommunens administrasjon. Det bidrar til tettere oppfølging av investeringsprosjekter. Det er oppnevnt administrative styringsgrupper for alle store veganlegg. Samtidig er det avklart en arbeidsfordeling gjennom en budsjett- og ytelsesavtale, sa fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer