Med en økning i besøkstallet på hele 30 prosent er det ingen tvil om at industrihistorie fenget både små og store i året som gikk. Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik hadde 8301 besøkende i løpet av 2010, en økning på drøyt 31 prosent. Økningen fra 2008 til 2010 er på nesten 41 prosent. Økningen i besøkende er jevn i alle museets arbeidsområder. Besøk gjennom Den kulturelle skolesekken, besøk på arrangementer, gjennom enkeltbesøk i sommersesongen, bestilte grupper fra skole, barnehage, lag og foreninger har vært gjennomgående voksende.

Særlig bemerkelsesverdig er økningen med tanke på at Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik og Vest-Agder-museet Mandal nå har felles formidlingsressurs Vest-Agder-museet Mandal hadde en økning i besøkstallet på 20 prosent i forhold til i 2009, og en stor økning i pedagogiske opplegg for skoleklasser i Mandal. Veksten i besøkstall har vært mulig gjennom iherdig innsats fra alle museets ansatte, tilkallingsvakter og fortellere.

av admin, publisert 26. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer