Jenter oppnår bedre karakterer enn gutter i de fleste realfagene, viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. På videregåendes tredje klassetrinn får de i faget "matematikk for realfag" gjennomsnittlig en halv karakter høyere i standpunkt enn guttene. For øvrig varierer jenteandelen mye mellom de ulike realfagene. Rapporten "Jenter og realfag i videregående opplæring" er finansiert av Utdanningsdirektoratet. I rapporten dokumenteres rekruttering til de ulike realfagene og elevenes resultater i disse fagene. Kjønnsdimensjonen har fått spesielt fokus.

Jenter har høyere realfagskarakterer

Jenter har bedre karakterer enn gutter i de aller fleste realfagene, men forskjellen er mest markert i matematikk for realfag i det tredje, avsluttende skoleåret. I dette faget ligger jentenes gjennomsnittlige standpunktkarakter en halv karakter høyere enn guttenes. Den vanligste eksamenskarakteren i faget er 4 for jenter og 2 for gutter, og guttene har i tillegg klart høyere strykprosent.

I underkant av 90 prosent av elevene som er registrert på matematikk for realfag på høyeste nivå, består faget i løpet av skoleåret.

To av tre elever på biologi er jenter

Jenteandelen på de ulike realfagene har vært stabil de siste fire årene. Som også tidligere forskning har vist, er det ulik kjønnsfordeling på de forskjellige fagene. På fysikk på høyeste nivå utgjør jentene bare én tredjedel av elevmassen, mens to tredjedeler av biologielevene på samme nivå er jenter. Om lag 40 prosent av de 6 000 elevene som velger full fordypning i matematikk for realfag - det vil si at de velger faget både på annet og tredje trinn - er jenter. Om lag 10 prosent av det 18-årige årskullet velger full fordypning, noe som gjør matematikk for realfag til det største av realfagene.

Sterke elever på teoretisk matematikk

Elever som har valgt teoretisk matematikk det første året de går på videregående skole, har svært gode grunnskoleresultater. Om lag 80 prosent av disse elevene har mer enn gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng, og jentene som velger dette faget, har klart høyere grunnskolekarakterer enn guttene.

Les publikasjonen


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer