Siden 2008 har Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand, sammen med Elkem Solar og bistandsorganisasjonen Arc-aid, samarbeidet med Kisumu Polytechnic i Kisumu i Kenya. Sentralt i samarbeidet er kompetansebygging innenfor planlegging, oppsett og drift av solcelleanlegg i Kenya og i Norge. I fjor sommer var en delegasjon fra Vest-Agder fylkeskommune, ledet av fylkesordfører Thore Westermoen, på besøk i Kenya hvor de også møtte nasjonale myndigheter. Nå har Kenyas statsminister Raila Amolo Odinga skrevet brev tilbake hvor han følger opp besøket og uttrykker støtte til prosjektsamarbeidet.

I brevet uttrykker statsministeren at prosjektet vil bidra til at en vil kunne produsere energi til en lavere kostnad gjennom fornybare energikilder. Det vil også skape jobbmuligheter for ungdommen i Kenya. Han ber for øvrig om ytterligere informasjon om prosjektet for at en fra kenyansk side kan bidra med eventuell støtte og assistanse for at prosjektet skal bli mest mulig vellykket.

Til nå er det bygget en solcellestasjon ved Kvadraturen skolesenter, som genererer strøm til et

Kenya Møte med statsministerens stabssjef
Den norske delegasjonen i møte på statsministeren i Kenyas kontor i fjor sommer.
klasserom. Panelene på denne stasjonen forsyner også Elkem Solar med verdifulle forskningsdata. En tilsvarende solcellestasjon er bygget opp på Aro-senter nær Kisumu i Kenya – hvor Arc-Kenya driver en helse/opplæringsstasjon. Også her benyttes panelene i både drifts- og forskningsøyemed. Elever ved de to skolene har deltatt i hele prosessen knyttet til oppsett av panelene både i Kenya og i Norge.

Under besøket i fjor møtte den norske delegasjonen flere representanter fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å drøfte en videreutvikling av prosjektet. Det fremkom at det kan være aktuelt å se på tilrettelegging av utdanningstilbud og utnyttelsesmuligheter for den energien som solcellestasjonene kan bidra til. Anlegg for pumping av vann og belysning i skoler, forsamlingshus og kirker ble også trukket frem som aktuelle behov.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden