Utgangspunktet for KS' høring er at skoler, kommuner og fylkeskommuner ønsker å ansette lærere som er best mulig kvalifisert til i undervise i grunnskoler og videregående skoler.

KS mener at forslaget til lovendring føyer seg inn i rekken av detaljstyringer og troen på kvalitetsforbedring gjennom dette. KS påpeker i sin høring at denne formen for detaljstyring ofte får utilsiktede konsekvenser på andre områder og lett fører til en forskyvning av fokus ved at regulerte deltaljer får mer oppmerksomhet enn ikke-regulerte detaljer og helheten.

Begrunnelsen for forslaget er å bedre elevens læring, mestring og gjennomføring. Etter KS' mening virker det da inkonsekvent at en regulering ikke skal gjelde for alle årstrinn og alle elever. Det er ikke utredet hvordan forslaget vil fungere i forhold til elever med vedtak om spesialundervisning.

KS mener at lærernes kompetanse først og fremst må sikres gjennom lærerutdanningen og at departementet må styre lærerutdanningsinstitusjonene slik at de gir en lærerutdanning som setter lærere i stand til å undervise i tråd med grunnopplæringens samfunnsmandat slik dette fremkommer i lov og læreplaner.

Les KS høringsuttalelse


av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2011 | Skriv ut siden

1315

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer