Det påpekes at nasjonalt styringsnivå binder opp mye av tiden til skoleledere, lærere og andre i skolen. KS er opptatt av å gi lokale skoleeiere større mulighet til å utvikle egen skoleeierrolle basert på faglig kunnskap og bredt samarbeid mellom politisk, administrativt og fagprofesjonelt nivå.
KS ønsker en videreutvikling av innholdet i rektorutdanningen som i større grad involverer kommunale og fylkeskommunale skoleeiere. Dette for å sikre at opplæringstilbudet dekker deres behov for kompetanse. KS har fremmet forslag om en desentralisert rektorskoleutdanning slik at flere får delta og det hadde vært lettere å forankre utdanningens innhold i kommunale og regionale behov.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer