18. januar arrangeres det en konferanse som skal se på de landsbrukspolitiske utfordringene og mulighetene vi har på Agder. Konferansen finner sted på Quality Hotel og arrangeres av Aust- og Vest-Agder Bondelag i samarbeid med begge fylkeskommunene. Bakgrunn for konferansen er at Landbruks- og Matdepartementet skriver på ny Stortingsmelding om Landbruk. Fylkeskommunene har fra 2010 fått ansvar for noen landbrukspolitiske områder. Verden har behov for betydelig økt matproduksjon i framtida. Hva har dette med Agder å gjøre?

1279

av Macdonald, Cheryl, publisert 20. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer