Alle som interesserer seg for byggeskikk, arkitektur, og stedsutvikling er velkomne til å levere forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2011. Dersom du kjenner til et bygg du syns fortjener Statens byggeskikkpris i år vil Husbanken svært gjerne ha inn forslag fra deg. I fjor kom det inn 58 forslag på bygg. Av disse ble sju nominert. De nominerte byggene befares av juryen, som så avgjør vinneren. - Vi ønsker flere påmeldte bygg. Derfor gjør vi det år enklere å melde på bygg i konkurransen, sier Lene R. Edvardsen, lederen for sekretariatet for Statens byggeskikkpris i Husbanken. Hun ber fylkeskommunene bidra til å informere om prisen. Frist for å melde inn kandidater er 11. februar.

Krav til bygget
For å bli med på listen over byggene som befares av juryen, de nominerte byggene, må byggene

Gjedrum ungdomsskole fjorårets vinner
Gjedrum ungdomsskole var fjorårets vinner.
oppfylle noen sentrale krav til byggeskikk. Byggene må være tatt i bruk og uteområdene må være opparbeidet og ferdigstilt.

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

Hvem kan få prisen
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

Les statuttene her

Prisen deles ut av kommunal- og regionalministeren hvert år. Husbanken er sekretariat for juryen som består av personer med ulik faglig og geografisk bakgrunn. Det er lagt vekt på en bred sammensetning for å gjenspeile at god byggeskikk dreier seg om mer enn vakker, visuell utforming.
En hederspris

Erling Dokk Holm
Erling Dokk Holm
– Byggeskikkprisen premierer bygninger som gjør at alle, enten de sitter i rullestol eller har nedsatt syn, får glede av dem. Et annet vesentlig poeng er å skape bygninger som belaster det ytre miljøet mindre, derfor legges det vekt på en bærekraftig byggeprosess, gode materialvalg, og lavt energibruk i bygningens levetid, sier juryleder Erling Dokk Holm.

– Byggeskikkprisen er til for å vise frem forbilder, gode eksempler på at arkitekturen kan være en sterk kraft i våre samfunn, sier Dokk Holm.

Alle forslag til kandidater til Statens byggeskikkpris 2011 offentliggjøres fredag 18. februar 2011.
Meld på bygg her

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer