-Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit hjå innbyggjarane. Difor er eg glad for at Stortinget no har vedteke reglar om styrka møteoffentlegheit. Me ynskjer ein kommunal sektor bygd på tillit, fellesskap og deltaking. Dei nye reglane vil i enda betre grad leggje til rette for dette, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Stortinget vedtok 14. desember 2010 endringer i reglene om møteoffentlighet i kommuneloven. Vedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd fredag, 14. januar 2011, og det ble samtidig avgjort at lovendringene vil tre i kraft fra 1. juli i år, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding.

Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder (HKU) vedtok tilbudsstruktur for skoleåret 2011/2012. Dette vil bli det studietilbudet som elevene i den videregående skole i Vest-Agder kan søke på til våren. Det endelige tilbudet vil bli klart, basert på søknadene fra elevene som så kommer inn. Det blir bare gjort mindre endringer i studiertilbudet i Vest-Agder til neste år. HKU vedtok enstemmig fylkesrådmannens forslag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer