Torsdag 20. januar undertegnet fylkesrådmann Tine Sundtoft og hovedverneombud Tor Aurebekk, assistert av rådgiver Inngunn Sandtveit fra NAV Arbeidslivssenter en ny revidert ”Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv”. Etter at den overordnede IA-avtalen nå er på plass skal fylkeskommunen sentralt innen tolv uker ha klar en handlingsplan for IA-arbeidet hvor mål og tiltak fremgår. Det skal i tillegg inngås separate avtaler med tilhørende handlingsplaner for hver driftsenhet i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2011 | Skriv ut siden