Statsminister Jens Stoltenberg signerte torsdag på vegne av regjeringen et nytt Manifest mot mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing. Manifestet skal gjelde for fire år fremover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt. - Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i lokalmiljøet. Vi oppfordrer derfor alle kommuner til å utarbeide sitt eget lokale manifest, sier statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Lokal tilknytning

For å gjøre den lokale tilknytningen så enkel som mulig kan kommunene gå inn på www.kunnskapsdepartementet.no/manifestmotmobbing og registrere seg som manifestpart. De vil så få tilsendt et ferdig utfylt lokalt manifest som skal undertegnes av ordføreren selv.

Resultater fra Elevundersøkelsen viser at mobbetallene de siste årene har vært stabile: - Det vil verken regjeringen eller de andre partene i manifestet slå seg til ro med. Det er derfor behov for felles innsats på tvers av ulike arenaer for å komme mobbingen til livs. Jeg er glad for at flere aktører enn noen gang nå står bak manifestet, sier statsministeren.

Kampanje mot digital mobbing

Et annet tiltak som er nytt i manifestet er at det skal gjennomføres årlige kampanjer for å sette søkelyset på viktige sider av mobbingen. Den aller første kampanjen skal handle om kampen mot digital mobbing. Formålet er å skape nasjonal oppmerksomhet rundt digital mobbing, samt bidra til å gi innhold til det lokale arbeidet mot mobbing. Forskere har gjennom en europeisk undersøkelse kartlagt at åtte prosent av norske barn har opplevd digital mobbing det siste året. Det er mer enn i de fleste europeiske land.

Kunnskapsministeren mener likevel at Norge har et godt utgangspunkt for å bekjempe digitalManifest-mot-mobbing-forside mobbing: - 97 prosent av barna i Norge sier at læreren deres har engasjert seg i nettbruken deres. Like mange svarer at foreldrene engasjerer seg aktivt for å gi dem en trygg bruk. Disse resultatene er høyest i Europa og dette skal vi bruke aktivt i kampen mot digital mobbing, sier Kristin Halvorsen.

Åtte parter

De åtte partene bak Manifestet mot mobbing 2011-2014 er dermed disse:
Regjeringen
KS
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Skolenes landsforbund
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreldreutvalget for barnehager
Norsk skolelederforbund

Det første manifestet mot mobbing ble signert i 2002. Arbeidet ble videreført med nye manifest både i 2005, 2006 og 2009.

Lenke til manifest mot mobbing 2011-2014 (pdf)


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer