Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fra Vest-Agder fylkeskommune oppnevnes fylkestingsrepresentantene Oddny Omdal (KrF) og Svein Bringsjord (H) til vernområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde, Frafjordheiane landskapsvernområde, Holmavassåno biotopvernområde, Kvanndalen landskapsvernområde, Lusaheia landskapsvernområde, Steinsbuskardet-Hisdal biotopvernområde, Vormedalsheia landskapsvernområde i Aust-Agder, Rogaland og Vest-Agder fylker. Miljøverndepartementet vil sette sammen styret. Krav til kjønnsfordeling vil bli lagt til grunn. Fra fylkeskommunen vil en av de oppnevnte sitte som medlem i styret, den andre vil fungere som varamedlem.

Miljøverndepartementet ved miljøvernministeren bekjentgjorde i desember at:

Oddny Omdal
Oddny Omdal

” Kommunane Bygland, Bykle, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Suldal, Valle og Åseral oppfyller kriteria for å ha forvaltningsmynde for verneområda nemnt over gjennom eit politisk samansett interkommunalt verneområdestyre.

.Eg ser at det er store utfordringar med å få til ei praktisk og rasjonell forvaltning av så store samanhengjande verneområde. Eg meiner, som dei fleste kommunane, likevel at desse verneområda har så mykje til

Svein Bringsjord
Svein Bringsjord
felles at dei bør forvaltast av eit felles verneområdestyre.

Eg har på bakgrunn av dette avgjord at det skal etablerast eit felles verneområdestyre for Dyraheio landskapsvernområde, Frafjordheiane landskapsvernområde, Holmavassåno biotopvernområde, Kvanndalen landskapsvernområde, Lusaheia landskaspvernområde, Setesdal-Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Steinsbuskardet-Hisdalen biotopvernområde og Vormedalsheia landskapsvernområde.”

Miljøverndepartementet vil prioritere tilsetting av tre verneområdeforvaltere. Hvor disse skal lokaliseres vil en komme tilbake til.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer