Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fra Vest-Agder fylkeskommune oppnevnes fylkestingsrepresentantene Oddny Omdal (KrF) og Svein Bringsjord (H) til vernområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde, Frafjordheiane landskapsvernområde, Holmavassåno biotopvernområde, Kvanndalen landskapsvernområde, Lusaheia landskapsvernområde, Steinsbuskardet-Hisdal biotopvernområde, Vormedalsheia landskapsvernområde i Aust-Agder, Rogaland og Vest-Agder fylker. Miljøverndepartementet vil sette sammen styret. Krav til kjønnsfordeling vil bli lagt til grunn. Fra fylkeskommunen vil en av de oppnevnte sitte som medlem i styret, den andre vil fungere som varamedlem.

Miljøverndepartementet ved miljøvernministeren bekjentgjorde i desember at:

Oddny Omdal
Oddny Omdal

” Kommunane Bygland, Bykle, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Suldal, Valle og Åseral oppfyller kriteria for å ha forvaltningsmynde for verneområda nemnt over gjennom eit politisk samansett interkommunalt verneområdestyre.

.Eg ser at det er store utfordringar med å få til ei praktisk og rasjonell forvaltning av så store samanhengjande verneområde. Eg meiner, som dei fleste kommunane, likevel at desse verneområda har så mykje til

Svein Bringsjord
Svein Bringsjord
felles at dei bør forvaltast av eit felles verneområdestyre.

Eg har på bakgrunn av dette avgjord at det skal etablerast eit felles verneområdestyre for Dyraheio landskapsvernområde, Frafjordheiane landskapsvernområde, Holmavassåno biotopvernområde, Kvanndalen landskapsvernområde, Lusaheia landskaspvernområde, Setesdal-Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Steinsbuskardet-Hisdalen biotopvernområde og Vormedalsheia landskapsvernområde.”

Miljøverndepartementet vil prioritere tilsetting av tre verneområdeforvaltere. Hvor disse skal lokaliseres vil en komme tilbake til.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer