Det har dessverre de siste dagene kommet fram feilaktige tall om sykkelbruken, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Dette skyldes at tellepunktene flere steder har vært ustabile eller ute av drift. Statens vegvesen kan imidlertid bekrefte at det finnes solid dokumentasjon på økt sykling i samtlige sykkelbyer i Region sør. Dette gjelder også Kristiansand. Det er heller ikke tvil om den store samfunnsmessige gevinsten av den økte syklingen.

Syklingen i Kristiansand økte i fjor, sammenliknet med 2009. Fra dobbel bompengeavgift ble innført 1. juli, økte syklingen måned for måned med drøye 10 prosent i juli, august og september.

Sykkelbruken i Mandal, Grimstad, Notodden, Sandefjord og Kongsberg ble undersøkt av Sintef og TØI i 2006, 2008 og 2010.
På spørsmål ”Syklet du i går?”, svarte følgende andel i % ”Ja” i henholdsvis 2006 og 2010:

2006

2010

Mandal

19

31

Grimstad

13

23

Notodden

6

11

Sandefjord

13

21

Kongsberg

19

22

Kjartan Sælensminde i Helsedirektoratet har sett på effekten av flere leveår og bedre livskvalitet ved den økte syklingen. Han har da kommet fram til en gevinst i kroner per syklet kilometer. Han anslår den velferdsmessige økonomiske verdien av den økte syklingen til 250 millioner kroner per år for sykkelbyene.

Dette fordeler seg slik på de ulike byene:

Mandal 39 millioner kr
Grimstad 77 millioner kr
Notodden 26 millioner kr
Sandefjord 66 millioner kr
Kongsberg 44 millioner kr
Til sammen 251 millioner kr

Det er satset ekstra på sykkel i disse byene, dels med bygging av nye sykkelanlegg, og dels med informasjon om sykling og sykkelmuligheter.
Kilde: Statens vegvesen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2011 | Skriv ut siden

Trafikktallene med NSBs tog for de åtte første månedene i 2010 viser en liten nedgang på 1,2 prosent i landet som helhet. I perioden januar-august i 2010 ble det foretatt 32 500 000 reiser på NSBs tog. På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger var det en prosent flere kunder i de første åtte månedene i 2010, sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjerene er registrert på tellepunkt Sira. I perioden hadde tellepunktet 225 000 passasjerer. NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand hadde tre prosent færre kunder i de første åtte månedene i 2010, sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjerene er registrert på tellepunkt Lunde. I perioden hadde dette tellepunktet 301 000 passasjerer.

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer