Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum våren 2011”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner og detaljplaner) og enkeltsaker etter plan og bygningsloven for fagetatene på fylkesnivå.Last ned hele dokumentet her

av Rundbråten, Tonje, publisert 7. januar 2011 | Skriv ut siden