For tredje år på rad står Helsedirektoratet bak en rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Målet er å vise ungdom dette utdanningsalternativet og hvilke arbeidsmuligheter de kan få dersom de velger å bli helsefagarbeidere. Innen 1. mars skal ungdom over hele landet velge utdanningsprogram i videregående opplæring. Helse- og sosialfag er allerede i dag det største utdanningsprogrammet blant yrkesfagene, men det er behov for enda flere helsefagarbeidere enn det utdannes nå. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil mangle hele 41.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2030. Rekrutteringsbehovet er altså stort.

I årets rekrutteringskampanje skal seks unge bloggere som selv har valgt helse- og sosialfag, bidra med å fortelle ungdom om hverdagen sin som elev, lærling og nyutdannet helsefagarbeider. Bloggene deres vil være synlige på Helsedirektoratets webside når de handler om helsearbeiderfaget.

Det er første gang Helsedirektoratet tar i bruk blogger i en informasjonskampanje, og det knytter seg stor spenning til de unge bidragsyterne.

Helsearbeiderfaget er en relativt ny utdanning. I 2006 erstattet faget omsorgsarbeider og hjelpepleier. Bakgrunnen for endringen er blant annet behovet for ny og mer spesialisert kompetanse i omsorgssektoren. Som helsefagarbeider jobber man med mennesker i ulik alder og i mange ulike livssituasjoner. Helsefagarbeidere kan blant annet jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, med psykisk helse, i rusomsorgen, med rehabilitering, eller med barn og unge. Yrket er variert, og de som velger det får mulighet til å bruke mange sider ved seg selv.

Les mer om rekrutteringskampanjen på http://kampanje.helseogsosialfag.no. Mer informasjon om utdanning i helse- og sosialfag på videregående skole finnes på www.helseogsosialfag.no.


av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2011 | Skriv ut siden