Mimeta, Senter for kultur og utvikling, som eies i fellesskap av Vest-Agder fylkeskommune og Strømmestiftelsen, har undertegnet en rammeavtale om samarbeid med Utenriksdepartementet. Avtalen har en økonomisk ramme på inntil seks millioner kroner for årene fra 2010 til 2012 med en tiltenkt fordeling på to millioner kroner per år. Formålet med støtten er å styrke kultursektoren i Afrika og Midt-Østen. Midlene skal gå uavkortet til lokale aktører som har en klar servicerolle ovenfor kulturlivet i de aktuelle landene. Dette kan være aktører som bidrar til kapasitetsbygging og strukturer innenfor kunst- og kultursektoren, samt innen annen kreativ næring.

Mimeta illustrasjonMimeta skal bidra til følgende:
· Bedre kunstneres levekår gjennom å styrke kultursektorens lokale-, nasjonale,- og regionale posisjon.
· Styrke vilkårene for kunstneres mobilitet gjennom støtte av kunstneriske nettverk i Midt-Østen og på det afrikanske kontinentet.
· Effektivisere festivalarrangørers ressurser og styrke mangfoldet innenfor den kunstneriske representasjonen under større festivalarrangementer.
· Tilrettelegge for samarbeid mellom kultur‐ og næringssektorene.

Mimeta - Senter for Kultur og Utvikling - er etablert av Strømmestiftelsen og Vest-Agder fylkeskommune. Dette er den første, norske organisasjonen som jobber spesielt med kultursektoren innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid. Bakgrunnen for satsingen er den effekt kunst og kulturuttrykk har på engasjement, deltakelse, refleksjon, demokratiutvikling og næring. Senteret skal også bidra til styrket samarbeid mellom Norge og kulturaktører i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Mimeta vil derfor tilrettelegge for formidling, samproduksjon og kunnskapsutveksling samt gi assistanse som kan forenkle nødvendig og fruktbar kontakt for det skapende kulturlivet.

For mer informasjon, gå inn på Mimetas nettsider www.mimeta.org eller sjekk kampanjesidene www.imagineafrica.org.


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2011 | Skriv ut siden