Statistisk Sentralbyrå har publisert skattetall for kommuner og fylkeskommuner som viser en samlet vekst fra året før på 6,7 pst. Inngangen i alt er på 138.222 millioner kroner i 2010. Dette er skatt fra personer på inntekt og formue samt naturressursskatt. For kommunene er inngangen på 115.695 millioner kroner som er 6,7 prosent mer enn i 2009. Fylkeskommunene har mottatt 22.527 millioner kroner som er 6,8 prosent mer enn året før, skriver KS på nett.

Nasjonalt ble skatteveksten nær 22 millioner kroner høyere enn siste anslag fra Finansdepartementet. For kommunene ble inngangen 355 millioner kroner lavere enn prognosen, mens fylkeskommunene fikk 377 millioner kroner mer enn budsjettert fra staten.

Det er skatteveksten for månedene oktober og november 2010 som har "reddet" årets skatter og økt inngangen fra kun 4 prosent akkumulert vekst frem til september 2010, til 6,7 prosent på årsbasis i 2010. Her utgjør utslag fra likning/avregning for inntektsåret 2009 et viktig element.


av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2011 | Skriv ut siden