Areal- og transportplanutvalget (ATP) behandlet fredag et revidert forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 til 2050. Utvalget besluttet at forslaget skal sendes til kommunene og øvrige høringsinstanser til eventuell uttalelse før endelig behandling i fylkestingene. Det å gjennomføre en høring innebærer at instansene som skal uttale seg har seks uker på seg. Deretter skal innspillene saksbehandles. For å gjennomføre dette besluttet ATP-utvalget å utsette den endelige behandlingen av planforslaget til fylkestingenes møter i juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2011 | Skriv ut siden