- Vi var sikre på at økningen i bomstasjonene ville gi økt sykkeltrafikk. Men at det for fjoråret sett under ett var så pass så stor økning, er gledelig. Og dette viser at det er fullt mulig å øke
Sykkelbyen i Norge - Kristiansand
Sykkelbyen i Norge - Kristiansand. Foto Kristiansand kommune.
sykkeltrafikken i byen, sier miljøvernsjef Øystein Holvik. Den vedtatte sykkelstrategien for Kristiansandsregionen har et mål om dobling av sykkeltrafikken fra 2010 til 2020.
Holvik påpeker at den nye gang- og sykkelveien fra Justvik til Fagerholt har bidratt til å øke sykkeltrafikken i Kristiansand.
Økningen fra 2009 til 2010 skyldes også at mange deltok i "Jeg kjører grønt"-aksjonen fra 16. august til 1. desember i fjor, og at rekordmange deltok i Tusentråkk våren 2010. 45 prosent av alle de grønne poengene som ble oppnådd av deltakerne under "Jeg kjører grønt"-aksjonen, var sykkelpoeng.

Flere år med økning
Sykkeltrafikken i Hannevika har økt jevnt og trutt fra 2004. I perioden 2004 til 2010 har det vært en gjennomsnittlig årlig økning på 2,9 prosent. Når det gjelder Oddernesbroa, er det registrert en økning år for år på 4,9 prosent i perioden 2007-2010.
Problemer med to tellestasjoner
Totalt er det fire sykkeltellepunkt i Kristiansand, men tellepunktene ved Rv 9 på Grim og ved Lundsbroa er ikke tatt med i årsstatistikken. Tellepunktet på Grim var periodevis ute av drift i 2010 på grunn av feil, mens tellepunktet på Lundsbroa var ute av drfit på grunn av graving for å legge fjernvarmerør, meldes det på kommunens nettsider.
Jeg kjører grønt banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2011 | Skriv ut siden