Stortingets kommunikasjons- og transportkomité, under ledelse av komitéleder Knut Arild Hareide vil komme på befaring i Vest-Agder 25. og 26. januar. Komiteen ankommer i buss langs E-39, etter en tilsvarende befaring i Rogaland, og vil bli tatt i mot på fylkesgrensen av representanter fra Vest-Agder. Første del av arrangementet tirsdag 25. januar forgår i Lyngdal, mens onsdagsarrangementet finner sted i Fylkeshuset i Kristiansand. Komiteen vil befare havneområdet på Kongsgård/Vige på vei til Kjevik på ettermiddagen.

Det er lagt opp et omfattende program. I Lyngdal vil komiteen vil bli orientert av både
Westermoen Thore KRF
Fylkesordfører Thore westermoen skal holde flere orienteringer under befaringen.
fylkeordfører Thore Westermoen og fylkesmann Ann-Kristin Olsen om status og utfordringer i Vest-Agder på flere områder. Regionvegsjef Andreas Setsaa vil redegjøre for KVU-konseptvalgutredningen - for E39 mellom Søgne og Ålgård. Lindesnesordfører Ivar Lindal vil informere om prosjektet på E-39 mellom Vigeland og Osestad, mens leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Terje Damman vil gi en innføring i sykkelsatsingen i Vest-Agder generelt og med litt mer fokus på Mandal og Kristiansand. Deretter står komiteen og innlederne til disposisjon for pressen.

Onsdagsprogrammet er svært innholdsrikt. Ordfører Per Sigurd Sørensen holder den første orienteringen hvor tema er ”Helhetlig transportplanlegging i Kristiansand”. Deretter vil regiondirektør Svein Arild Hansen i Kystverket Sørøst klargjøre hva som er status og utfordringer med hensyn til havn og transport. Han følges opp av havnedirektør Stein Hartveit som ser på status og utfordringer for havnen i Kristiansand. Deretter rettes søkelyset på jernbane hvor plan- og utviklingssjef Lars C. Stendal i Jernbaneverket og leder av Jernbaneforum Sør Oddvar Skaiaa vil informere om henholdsvis Sørlandsbanen og Sørvestbanen. Også Kjevik står på dagsorden. Lufthavnssjef Thomas Langeland vil ta for seg status og utfordringer for lufthavnen.

Toril Runden fylkesvaraordfører AP
Fylkesvaraordfører Toril Runden vil orientere om kollektivtrafikken i Vest-Agder.
De siste som skal orientere er regiondirektør Siri Mathiesen, NHO Agder om status for Vest-Agders næringsliv, fulgt av prosjektleder Kjell Pedersen Rise om ”Riksveg Sørlandet - E18/E39”. Prosjektleder Gunnar Ridderstrøm i Statens vegvesen Region Sør vil orienterer om KVU for E18 i Kristiansand. Til slutt er det fylkesordfører Thore Westermoen som tar for seg forvaltningsreformen – fylkeskommunen som vegeier og belønningsmiddelordningen for Kristiansandsregionen, samt fylkesvaraordfører Toril Runden som orienterer om kollektivtrafikken i Vest-Agder. Deretter står komiteen og innlederne til disposisjon for pressen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer