Damman opplyste at strategien nå er fulgt opp av en mer konkret sykkelhandlingsplan. Den blir nå sendt ut på høring. Handlingsplanen inngår også i interregprosjektet Nordiske sykkelbyer.

I handlingsprogrammet legges det opp til seks satsingsområder:Logo Sykle til jobben

 • Forbedring av hovedsykkelvegnettet
 • Bedre drift og vedlikehold
 • Tilrettelegging på arbeidsplasser
 • Sykkelkampanjer og informasjon
 • Sikkerhet for syklister
 • Tilrettelegging for sykkel i all planlegging

Damman understreket at det i fylket er bred oppslutning sykkelsatsing. Tilrettelegging for sykling er viktig ikke bare i transportsammenheng, men også i et miljø- og folkehelseperspektiv

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer