Torsdag 10. februar vil det bli arrangert temadag om tobakk. Det er fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Kreftforeningen som er arrangører. På temadagen vil det bli satt fokus på utfordringer og muligheter i det tobakksforebyggende arbeidet. Målgruppen for arrangementet er røykesluttinstruktører, FRI-lærerer, lærere, helsesøstre, leger, jordmødre,tannhelsetjenesten, frivillige organisasjoner, folkehelsekoordinatorer, utdanningsavdelingenei fylkeskommunen og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2011 | Skriv ut siden