Setesdalsbanen har fått 130.000 kroner i prosjektstøtte fra Norsk Jernbanemuseum til restaureringen av en av passasjervognen. Disse midlene skal benyttes til et såkalt delprosjekt tre som innbefatter restaurering av interiøret i vognen. Norsk Jernbanemuseum har tidligere gitt støtte til både delprosjekt en og delprosjekt to. Arbeidet med restaureringen av vognen startet i august 2005. Man var ved prosjektoppstart usikre på vognas tilstand. Det ble tatt en del stikkprøver, og ut fra dette ble det foretatt beregninger av kostnader og forventet tidsbruk. I restaureringsprospektet tok museet utgangspunkt i at vognen kunne ferdigstilles i løpet av et år. Kostnadsrammen for prosjektet ble beregnet til en million kroner.

Et stykke ut i 2006 så man at prosjektet på grunn av vognens tilstand ikke ville bli ferdig i 2006, og prosjektperioden ble forlenget. I 2007 ble man klar over at tidsrammene for ferdigstillelse ikke ville holde, først og fremst på grunn av vognens tilstand. Man så nå nødvendigheten av å dele opp arbeidet i mindre delprosjekter.

Vognen restaureres etter antikvariske prinsipper, der det i størst mulig grad benyttes samme materiale og teknikker som da vognen ble bygget. Det har blant annet medført en del tid til å få tak i smådeler, som for eksempel skruer av samme type som det som ble benyttet da vognen ble bygget. Når det gjelder treverk er hovedprinsippet at mest mulig av det som var opprinnelig brukes igjen, så sant tilstanden er god nok for gjenbrukt. For eksempel gjelder det ytterkledningen. Den ene siden av vognen har fått ny kledning, mens den andre siden er blitt kledd med opprinnelig kledning. Gjenbruk og tilpasning av gammel kledning er tidkrevende, men er i samsvar med gjeldende antikvarisk prinsipper.
Setesdalsbanen Passasjervognen for restaureringen startetPassasjervognen for restaureringen startet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer