Åseral kommune har utarbeidet en plan for utbygging av vann og avløp i områdene Bortelid, Skjerka/Eikerapen og Ljosland. Planen, som er godkjent av kommunestyret, innebærer utbygging av hovedledningene mellom Ljosland Vest og Ljosland Aust innenfor en kostnadsramme på totalt 17,5 millioner kroner. Kommunestyret har lagt til grunn bidrag fra fylkeskommunen og anleggsbidrag fra Agder Energi Produksjon. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med et tilskudd på inntil maksimalt tre millioner kroner.

Utlegging av hovedledninger fra vest til øst vil legge til rette for videre utbygging i øst. Potensialet for videre utbygging på østsiden opp mot Langevatn er stort.

Vann- og avløpsinvesteringene vil utløse direkte investeringer som følge av tilkobling av både eldre og nye hytter samt fastboende. Det antas videre at eksisterende hytter vil bli utbedret med nytt bad og kjøkken. Leveransene vil i stor grad komme fra lokale virksomheter som blant annet anleggsentreprenører, tømrere, rørleggere, elektrikere og malere. Elektrisitetsforbruket vil øke. Dette vil bidra til økt konsesjonsavgift fra hyttene. I dag utgjør hyttenes bidrag rundt 25 til 30 prosent av kommunens konsesjonskraft, og denne andelen vil øke fremover. Dette er positivt for Åseral kommune.

Åseral kommune er definert et område i det distriktspolitiske virkeområdet, og kommunale grunnlagsinvesteringer er støtteverdige i henhold til retningslinjene for ”Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling”.


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2011 | Skriv ut siden